Ocena brak

Geneza i międzynarodowe konsekwencje powstania państwa Izrael

Autor /Patryk0909 Dodano /06.01.2012

 • 02.XI.1917 – deklaracja ministra spraw zagranicznych GB Arthura Balfoura, w której zobligował się popierać syjonistyczne dążenia do uznania Palestyny za „narodową siedzibę ludności żydowskiej”. GB wówczas sprawowało władzę na tym terenie, a później posiadało mandat Ligi Narodów.

 • W 1925r. uchwała LN, która powierzyła Wielkiej Brytanii misję stworzenia w Palestynie warunków dla powstania narodowego skupiska Żydów

 • W latach 1919 – 1939 miała miejsce syjonistyczna kolonizacja Palestyny, w wyniku której wzrósł odsetek ludności żydowskiej z 8,3% do 30% ogółu mieszkańców

 • Podczas II WŚ w Palestynie, częściowo w wyniku działalności hitlerowskiego wywiadu bardzo szybko rozwijał się arabski nacjonalizm. Przy okazji podpisania Paktu Ligi Państw Arabskich, podpisano rezolucję w której uznano Palestynę za jeden z najważniejszych państw arabskich i siedziby narodu

 • Na fali sympatii do Żydów po Holocauście organizacje syjonistyczne rozpoczęły ofensywę w Palestynie. Działały organizacje paramilitarne i zbrojne ugrupowania konspiracyjne. Jednocześnie agencje żydowskie patronowały masowej migracji żydów europejskich do Palestyny.

 • Jednym z elementów strategii mającej doprowadzić do stworzenia państwa Izrael były akty terrorystyczne, jak ten na hotel „King David” gdzie mieściła się siedziba brytyjskiej administracji mandatowej. Oczywiście oficjalnie żydzi się do tego nie przyznawali.

 • Odrzucono brytyjską propozycję podziału Palestyny, sprawę skierowano do ONZ. Podzieliło one Palestynę: 46% dla żydów i 54% dla arabów. 01.08.48 miało nastąpić wycofanie się wojsk angielskich, po dwóch miesiącach proklamacja niepodległości obu państw, wprowadzenie międzynarodowego statutu Jerozolimy oraz unia gospodarcza między trzema regionami.

 • Londyn zakończył swój mandat 15.05.48, natychmiast proklamowano państwo Izrael. Następnego dnia wybuchła pierwsza wojna izraelsko-arabska, w wyniku której Izrael zagarnął 6,7tyś km ponad to co przyznało mu ONZ ( 14,3 tyś km2 ). Z zagarniętych obszarów wypędzono 900tyś ludności arabskiej.

Konsekwencję:

 • powstanie ogniska konfliktu nierozstrzygalnego do dzisiaj.

 • Pojawienie się olbrzymiego problemu uchodziców palestyńskich.

 • W mediacjach i podpisywaniu rozejmu duży udział negocjatorów ONZ.

 • Izrael został z miejsca uznany przez ZSRR i USA, widać było że obydwa państwa będą chciały pozyskać nowopowstałe państwo dla swojej strefy wpływów.

 • Teoretycznie więcej łączył Izrael z ZSRR – kibuce – odpowiednik PGRów; państwo właścicielem wszelkich gruntów. Również spora część partii komunistycznej, była pochodzenia żydowskiego ( między innymi dla tego Hitler tak bardzo nie lubił komunistów, bo kojarzyli mu się z żydami )

 • Jednakże USA miało kasę i środki do prowadzenia wojny, obydwóch rzeczy Izrael bardzo mocno potrzebował. Dla tego Izrael wybrał USA.

 • Również w USA było bardzo silne lobby żydowskie, dlatego też mimo tych wszystkich wypędzeń i wojen w które Izrael był zamieszany nie stracił poparcia amerykańskiego.

Podobne prace

Do góry