Ocena brak

Geneza i istota instytucji ombudsmana

Autor /Maksym Dodano /23.12.2011

Ombudsman pojawił się w Szwecji za panowania Karola Wielkiego XII był to organ powołany do kontrolowania należytego funkcjonowania należytego z punktu widzenia prawa funkcjonowania administracji państwowej. Ostateczny kształt ombudsmana uzyskał dopiero w 1980r. kiedy to wpływ haseł rewolucji francuskiej oraz wzmocnienie pozycji parlamentu w Szwecji doprowadziło do powstania instytucji justitieombudsmana powiązanego z parlamentem mającego za zadanie rozpatrywanie skarg obywateli na działania administracji i sądownictwa.

Szwedzki model ombudsmana odgrywał istotną rolę w ochronie praw i wolności obywateli, nie miał odpowiedników w innych krajach. W latach 50 tych poza krajami nordyckimi do instytucji ombudsmana nawiązano w 1956 RFN wprowadzając urząd pełnomocnika do spraw wojskowych. Współcześnie instytucja ta istnieje w kilkudziesięciu państwach w różnych formach i pod różnymi nazwami. Występują cztery podstawowe elementy charakteryzującego tego rodzaju organ państwa:

1. Jest to samodzielny organ państwowy oddzielony od administracji i sądownictwa, opiera się na normach konst.

2. Jest to organ powiązany z parlamentem, jest powoływany przez niego i jego zadania mieszczą się w funkcji kontrolnej parlamentu

3.Spełnia różne zadania, wysłuchuje skargi obywateli na nieprawidłowe działania administracji podejmuje działania w celu ich naprawienia, informuje parlament o stanie praworządności i funkcjonowaniu praworządności

4. Jest to organ łatwo dostępny dla skarżącego się obywatela i działa szybko w bezpłatnym postępowaniu

Ombudsman UE ma za zadanie rozpatrywać skargi obywateli państw członkowskich UNII i obywateli państw trzecich.

Podobne prace

Do góry