Ocena brak

Genetyka i jej wkład w różne dziedziny życia

Autor /Samuel Dodano /06.10.2011

Porównując wiedzę rozpatrywaną na płaszczyźnie osiągnięć i ingerencji w genetykę na początku XX wieku i obecnie , możemy wyciągnąć jeden podstawowy wniosek - dokonał się olbrzymi progres w tym kierunku . Gdy zaczęto dopiero dyskutować o nowej dziedzinie biologii - genetyce , nie było mowy o żadnym jej zastosowaniu w codziennym życiu , tak żeby przynosiła jakieś widoczne rezultaty . Teraz na progu nowego millenium , jesteśmy w stanie wykorzystać cały pakiet pożytecznych możliwości w sposób jak najbardziej korzystny dla wszystkich ludzi . W naszych czasach stosujemy inżynierię genetyczną do trzech podstawowych gałęzi przemysłowych .

. medycyny

. farmaceutyka i działalność spożywcza

. hodowla roślin i zwierząt

Choroba to najbardziej znienawidzony przez ludzi stan . Wyróżniamy wśród nich najbardziej powszechne , tj grypa , ospa oraz te tak zwane dziedziczne . I tu jak wielu sądzi pole do popisu ma genetyka . Usuwanie takich chorób działa na zasadzie zastępowania genu zmutowanego przez normalny w genomie człowieka . Na zastosowanie praktyczne tego sposobu nie pozwala nam obecnie nasz stan wiedzy , choć już teraz na początku 2000 roku widać potężny rozkwit działań w tym kierunku . Jedyne co można przeszczepić , obracając się wokół takich cząstek to komórki szpiku kostnego . Jest to niewyobrażalnie przydatne np. . w kuracji ludzi chorych na chorobę popromienną , lub białaczkę . Najbardziej przydatna genetyka okazała się w leczeniu nowotworów . Jednak , żeby moć operować w tym środowisku , musielibyśmy posiąść całą wiedzę o sposobie działania i momentach powstawania tego typu chorób . Działą to tylko na kartce papieru i ni wiadomo kiedy znajdzie powszechne zastosowanie .

Drugim niemniej ważnym procesem jest kontrolowanie przebiegu działania mikroorganizmów . Adekwatnym przykładem może być zastosowanie pewnych metod genetycznych do produkcji pożywek , które stanowią pokarm określonego mikroorganizmu . W ten sposób pojedyńcze komórki rozmnażają się dając początek nowemu szczepowi . Taka odżywka ma na celu wyodrębnienie takich komórek z populacji liczącej setki milionów komórek . Dużym powodzeniem cieszą się takżę takie zastosowanie genetyki , które pozwalają wytwarzać o wiele więcej potrzebnego antybiotyku niż próby produkcji leku bez inżynierii genetycznej . Polega to na wytworzeniu odpowiedniej ilości mutacji wśród mikroorganizmów i potęguje to powstaniem nowych szczepów tworzących nowe typt antybiotyków . Jest to na tyle istotne , że z czasem niektóre bakterie mogą nabyć odpornośćna pewien rodzaj antybiotyku .

Bardzo ciekawym i sensacyjnym odkryciem była metoda klonowania genów , odpowiednią egzamplifikacją jest choroba zwana cukrzycą.Jest ona spowodowana nieprawidłową regulacją gospodarki cukrowej organizmu . Osoby chore na cukrzycę muszą stale zażywać insulinę - hormon białokowy . A tego naturalnego hormonu zaczyna brakować . Naukowcy odkryli , że sekwencja aminokwasów może być przydatna przy syntezie chemicznej genu produkującego insulinę . Następnie odpowiedni gen wprowadzano do komórek bakteryjnych , które rozpoczęły syntezę hormonu . W ten sposób otrzymujemy insulinę produkowaną przez bakterię , jest ona tak samo wartościowa jak produkowana naturalnym sposobem .

Jednym z istotniejszych postępowań jest hodowla zwierząt i roślin wg odpowiednio uwarunkowanych zastosowań genetycznych . Jest to bardzo przydatne przy selekcji zwierząt pod względem tych najbardziej wydajnych . Podstawową metodą w tych zabiegach jest wybieranie do dalszego rozmnażania najlepszych gospodarczo zwierząt i roślin . Większość cech ważnych gospodarczo zależy od kooperacji genów i jest dzidziczone w sposób ilościowy . Nasz stopień znajomości genetyki pozwala przetestować te okazy, i wywnioskować , które z nich nadają się najlepiej do chowu . Takie zastosowanie możemy odnieść np. do stwierdzenia ( która krowa daje więcej mleka )

Te same działania odnoszą sukces , jeżeli chodzi o uprawę roślin . Wymaga to tylko innego zaplecza do badań . Najbadziej znaczącym faktem było , to że w końcu udało się odkryć różnicę pomiędzy niedziedziczną zmiennością zaburzeniową i zmiennością uwarunkowaną przez zespoły różnorodnych genów.

Genetyka jest niesłychanie ważnym elementem nauki . Dzięki niej być może znajdziemy skuteczny lek na wszelkie trapiące nas dolegliwości . Będziemy także w stanie doprowadzić użytkową gospodarkę do maksimum produktywności przy jak najmniejszych stratach . Tylko w ten sposób ludzie staną się w pełni świadomi swojego życia i ułatwią sobię koegzystencę wśród innych z innymi .

Do góry