Ocena brak

Genetyczne typy i rodzaje opadów atmosfe­rycznych

Autor /Czesiek Dodano /27.05.2011

Chmury są zbudowane z bardzo drobnych kropelek wody lub kryształków lodu, które łączą się ze sobą, powiększając swoje rozmiary i ciężar. Gdy ich ciężar przewyższa siłę wstępujących prądów powietrza, krople spadają na powierzchnię ziemi w postaci opadu atmosferycznego. Opad atmosferyczny może powstać tylko w warunkach występujących w wznoszących ruchach powietrza. Ze względu na różne przyczyny wywołujące ruch wstępujący wydzielamy następujące genetyczne typy opadów:

konwekcyjne - spowodowane wznoszeniem się i ochładzaniem po­wietrza nagrzanego od podłoża i tworzeniem się ośrodka niskiego ci­śnienia przy powierzchni Ziemi,

frontalne - wywołane wznoszeniem ciepłego powietrza w strefie frontów atmosferycznych (patrz: rozdz. Rodzaje frontów atmosfe­rycznych),

orograficzne - wymuszone ukształtowaniem terenu, gdy powietrze ochładza się w trakcie wznoszenia po dowietrznych stokach gór. Opady atmosferyczne powstają tylko z niektórych rodzajów chmur - warstwowych piętra niskiego i średniego oraz kłębiastych rozbudowanych pionowo. Nie pada natomiast z chmur pierzastych i kłębiastych piętra śred­niego. W zależności od wysokości, na której powstaje opad atmosferyczny i temperatury powietrza przy powierzchni podłoża opad może mieć postać:

mżawki - powolnego, gęstego opadu kropelek wody o średnicy 0,05 - 0,5 mm tworzącego się w niskich chmurach warstwowych przy słabych ruchach wstępujących,

deszczu - kropelek wody o średnicy powyżej 0,5 mm,

śniegu - płatków tj. zrośniętych ze sobą kryształków lodu powstają­cych wtedy, gdy temperatura w chmurze dającej opad spada poniżej 0°C - im niższa temperatura, tym płatki śniegu są mniejsze,

krupy śnieżnej i lodowej - kulistych, nieprzezroczystych ziarenek lodowych o średnicy 2-5 mm powstających w niskich chmurach przy temperaturze ok. 0°C z zamarzających kropelek wody,

gradu - nieforemnych bryłek lodu o średnicy 5-50 mm i większej powstających w ciepłej porze roku w pionowo rozbudowanych chmurach. Grad tworzy się na bardzo dużych wysokościach troposfery, jest opadem przelotnym zazwyczaj połączonym z burzą.

Kondensacja pary wodnej przy powierzchni ziemi powoduje powstanie

osadów atmosferycznych:

rosy - kropelek wody osadzonych na silnie chłodzonym podłożu,

szronu - kryształków lodu powstających na podłożu o temperaturze poniżej 0°C,

szadzi (sadzi) - igiełek lodowych osadzonych na przedmiotach (drzewach) i gruncie, tworzących się w trakcie zamarzania przechłodzonej mgły,

gołoledzi - warstwy lodu na oziębionej powierzchni ziemi, tworzą­cej się w wyniku natychmiastowego zamarzania kropli deszczu lub mżawki.

Podobne prace

Do góry