Ocena brak

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Autor /Abdon Dodano /24.11.2011

W zakresie wykonywania swoich zadań podlega tylko ustawie. Nie może on zajmować innego stanowiska z wyjątkiem profesora szkoły wyższej .

Korzysta z immunitetu.

GIODO składa Sejmowi raz w roku sprawozdanie ze swej działalności .

Swoje zadanie GIODO wykonuje przy pomocy Biura GIODO.

Do zadań GIODO należy min.

  • kontrola zgodności przestrzegania danych z przepisami o ochronie danych osobowych,

  • wydawanie decyzji i rozpatrywanie skarg w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych,

  • prowadzenie rejestru zbiorów danych oraz udzielanie informacji o zarejestrowanych zbiorach.

GIODO i upoważnieni przez niego inspektorzy mają prawo dokonywać czynności kontrolnych w miejscach zlokalizowania zbiorów danych osobowych.

W razie stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych GIODO nakazuje w drodze decyzji administracyjnej , przywrócenie stanu zgodności z prawem.

Podobne prace

Do góry