Ocena brak

GEBHARD II Św. bp.

Autor /Nikita Dodano /03.10.2012

ur. 7 VIII 949(?) w Bregencji, zm.
27 VIII 995 w Konstancji, reformator życia kościelnego.

Kształcił się w szkole katedralnej w Konstancji; 979 z nominacji
ces. O t t o n a I I został b p em Konstancji; dokonał reformy
w diecezji, ograniczając wpływy czynników świeckich na sprawy
kośc. ; przyczynił się do rozwoju szkoły katedralnej w Konstancji;
983 ufundował w pobliżu Konstancji klasztor pod
wezw. św. Grzegorza Wielkiego (opactwo —> P e t e r s h a u s e n ) , do którego sprowadził benedyktynów z —* Einsiedeln. G. słyną!
j a k o hojny jałmużnik, a jego grób w Petershausen od
X w. był celem pielgrzymek; 1134 dokonano translacji relikwii
(kolejna translacja 1259) i z tej okazji Feliks Manilio z Pet
e r s h a u s e n spisał Vita G. (BHL 3292, wyd. w: MGHSS X
583-594);

święto lokalne 27 VIII (w Konstancji, Fryburgu Br.,
R o t t e n b u r g u i w kalendarzach benedyktyńskich); miejscem
kultu G. jest również kaplica pod jego wezw. na wzgórzu
Gebhardsberg w Bregencji, zbudowana 1723 na ruinach zburzonego
1647 zamku rodowego; w Konstancji zachował się
obrzęd święcenia w j e g o święto, wg własnej formuły benedykcji,
chleba G., spożywanego zwt. w chorobach gardła.

W
związku z 1000-leciem urodzin G. odbyty się 1949 w Bregencji
i Konstancji obchody rei. oraz sesja nauk. (akta wydal A.
Benzer Bewahrer und Bewährer. Festschrift zur Tausendjahrfeier
des heiligen G., Bregenz 1949).

Ikonografia ukazuje G. w szatach pontyfikalnych, z insygniami
władzy bpa (tiara i p a s t o r a ł ) ; najstarsze przedstawienie
z ok. 1175 było na p o r t a l u opactwa Petershausen (obecnie w
Badenische Landesmuseum, Karlsruhe).

 

ASanc Aug VI 106-130; T. Schnid. Der heilige Bischof G. und die Gebhardskirche bei Bregenz. Bregenz 1895; A.M. Zimmermann, LThK IV 555; Baudot- -Chaussin VIII 518; C. Colafranceschi. R. Hengcller, BS VI 80-81; J. Pycke, DHGE XX 216-217.

Podobne prace

Do góry