Ocena brak

Gdzie (strategia geograficzna)

Autor /Elena Dodano /07.02.2012

Przedsiębiorstwo musi podjąć decyzje, czy ma wprowadzić nowy produkt w jednej miejscowości. regionie, w kilku regionach, na tynku krajowym czy na rynku międzynarodowym. Niewiele firm ma śmiałość, kapitał i odpowiednie zasoby konieczne do wprowadzenia nowych produktów do sieci dystrybucji w skali całego kraju lub w skali globalnej (zobacz Marketing globalny 13-1). Przedsiębiorstwa opracowują także sposób opanowania rynku w czasie. Zwłaszcza małe przedsiębiorstwa dokonają wyboru atrakcyjnego miasta i przeprowadzą błyskawiczną kampanię. umożliwiającą szybkie wejście na rynek. Na rynki innych miast będą wchodzić po kolei. Większe przedsiębiorstwa wprowadzą natomiast swój produkt w jednym regionie, a następnie skierują się do kolejnego. Przedsiębiorstwa posiadające ogólnokrajową sieć dystrybucji, takie jak na przykład firmy samochodowe, wprowadzą swoje nowe modele na rynek ogólnokrajowy.

W ramach marketingu stopniowej ekspansji, przedsiębiorstwo musi dokonać oceny rynków alternatywnych pod względem ich atrakcyjności. Rynki potencjalne można wyszczególnić w rzędach, a kryteria dotyczące atrakcyjności ekspansji - w kolumnach. Głównymi kryteriami oceny są: potencjał rynku, lokalna reputacja przedsiębiorstwa, koszty dystrybucji, koszty korzystania ze środków przekazu, wpływ danego obszaru na obszary inne oraz penetracja tynku przez konkurencje. Pozwala to na przeprowadzenie w przedsiębiorstwie rankingu najważniejszych rynków i tworzenie planu ekspansji geograficznej.

bardzo ważnym czynnikiem jest obecność konkurencji. Przypuśćmy, że McDonald s chce wprowadzić na rynek nowy łańcuch pizzerii (typu „fast-food'). Przypuśćmy, że Pizza Hut. jej groźny konkurent, jest mocno usadow iona na Wschodnim W ybrzeżu. Inny łańcuch pizzerii także działa na Wschodnim Wybrzeżu, ale ma słabą pozycję. Obszar środkowozachodni stanowi teren walki pomiędzy dwoma innymi łańcuchami. Południe jest wolne, ale na ten rynek planuje wejść Shakey s. Widzimy, że Mc Donald s staje przed skomplikowanym problemem podjęcia trafnej decyzji w zakresie wyboru strategii ekspansji.

Podobne prace

Do góry