Ocena brak

Gdzie są wytwarzane i jakie są zadania hormonów?

Autor /Dracena Dodano /31.01.2012

Hormony są wytwarzane przez gruczoły dokrew­ne (wydzielania wewnętrznego) i wyspecjalizo­wane komórki nerwowe i wydzielane bezpośrednio do krwiobiegu. Ich wydzielanie jest regulowane przez układ nerwowy albo jest reakcją na zmiany w składzie chemicznym krwi. Hormony regulują zarówno te procesy fizjologiczne, które przebie­gają w krótkim czasie, np. trawienie, jak i te, które trwają dłużej, na przykład wzrost ciała.
Zadanie hormonów polega zwykle na sterowa­niu pracą komórek efektorowych; regulują one na przykład tempo spalania składników odżywczych i wytwarzania energii przez te komórki, decydują
0 wytwarzaniu mleka w piersiach kobiety oraz kierują wzrostem włosów.
Główne gruczoły dokrewne to: tarczyca, gru­czoły nadnercza i przytarczyczne, wyspy Langerhansa (rozsiane na trzustce), jajniki u kobiet i jądra u mężczyzn. Do hormonów wytwarzanych przez te gruczoły należą: tyroksyna, adrenalina, insulina oraz hormony płciowe, jak estrogen, progesteron i testosteron. Odgrywają one bardzo ważną rolę we właściwym funkcjonowaniu organizmu.
Gruczoły należące do układu wydzielania we­wnętrznego znajdują się pod kontrolą głównego gruczołu przysadki, położonego w jamie czaszko­wej, przy środkowej części podstawy mózgu.
Hormony stosowane w terapii pochodzą z jed­nego, dwóch źródeł. Dzięki inżynierii genetycznej możemy produkować sztuczne odpowiedniki więk­szości hormonów do zastosowań medycznych. Proces otrzymywania hormonów polega na tym, że pewne mikroorganizmy stymuluje się środka­mi chemicznymi do produkcji potrzebnego hor­monu. Do innych źródeł hormonów należą gru­czoły dokrewne świń lub krów (w ten sposób pozyskuje się na przykład insulinę). Żeńskie hor­mony płciowe wyodrębnia się z moczu ciężarnych klaczy. Stosowanie hormonów pozyskanych z wy­mienionych źródeł nie stanowi obecnie żadnego ryzyka dla pacjenta. W przeszłości hormony przy­sadki mózgowej pozyskiwano z gruczofów mar­twych ludzi, ale okazało się, że metoda ta stwarza zagrożenie zainfekowania nieuleczalną chorobą Creutzfelda Jakoba i zarzucono ją.

Do góry