Ocena brak

GAZZANIGA PIETRO MARIA OP

Autor /Nikita Dodano /03.10.2012

ur. 3 III 1722 w Bergamo
(Włochy), zm. 11 XII 1799 w Vicenzy, teolog.

W Bergamo 1737 złożył profesję zak.; po studiach filoz.-
-teol. w Bolonii i przyjęciu święceń kapł. byt wykładowcą w
studiach zak. w Pawii, Bolonii i G e n u i ; 1758 został magistrem
studentów domin, w Bolonii i wykładowcą uniw.; 1759 objął
k a t e d r ę teologii tomistycznej na uniw. w Wiedniu; przyjaźnił
się z p a p . Piusem VI i ces. Józefem I I ;

1783-85 byt prowincjał
em zak. prowincji lombardzkiej. G. opublikował m.in. Praelectiones theologicae habitae in Vindobonensi universitate
(I-IV, W 1763-66; I-IX, Bassano 18319), będące z b i o r em traktatów
dogm. o Bogu i jego przymiotach, Trójcy Świętej, czynach
ludzkich, lasce i cnotach teol., Theologia dogmatica in
systemu redacta (I-II, W 1786, Trydent 1790 ) oraz Theologia
polemica (I-II, W 1778-79, Mz 17832), zawierającą obronę religii
c h r z ę ś ć ; byl przeciwnikiem —> probabilizmu i —» molinizmu,
co znalazło wyraz w j e g o polemice z jezuitami J. Cortesem
oraz G . C . Brignolem, którzy oskarżali go o —» jansenizm.

 

Hurter V 330-331; R. Coulon. DThC VI 1175-1176; A. d'Amato, ECat V
1973-1974.

Podobne prace

Do góry