Ocena brak

Gazownie

Autor /Pasyw Dodano /31.01.2012

Człowiekiem, który najbardziej przyczynił się do stworzenia nowoczesnego systemu dystrybucji gazu był angielki biznesmen F.A.Winsor, nie mający właściwie pojęcia o gazownictwie. Winsor uważał, że znacznie sensowniejsze jest sprzeda­wać gaz niż instalacje do jego produkcji. Pomysł ten leżał u podstaw powstania gazowni oraz nowo­czesnego systemu gazociągowego. Założona przez niego kompania gazownicza w 1813 roku oświetliła ulice Londynu. Sukces tego przedsięwzięcia spowodował budowę podobnych instalacji na całym świecie.
Gdy sieć gazowa zapewniła gaz do oświetlenia, nie istniały przeszkody dla wykorzystania go w in­nych celach. Już w 1840 roku powstały pierwsze kuchenki gazowe. Trzy lata później ruszyła w USA pierwsza nowoczesna instalacja wydobywająca gaz ziemny. Obecnie większość odbiorców jest zaopa­trywana w gaz ziemny, choć w niektórych rejo­nach dalej używany jest gaz koksowniczy. Gaz bywa również wytwarzany z ropy naftowej.

Podobne prace

Do góry