Ocena brak

„GAZETA TYGODNIOWA"

Autor /Nikita Dodano /03.10.2012

Tygodnik poświęcony sprawom
rei., oświatowym i społ., wydawany 1930-39 w Kielcach.

Wydawcą był ks. B. Czerkiewicz, a od 1937 Kiel. Kuria D i e c ,
redaktorami - księża S. Dembczyk (1930-33), S. Borowiecki
(do 1937) i J. Kornobis ( d o 1939).

Przeznaczając pismo dla czytelnika wiejskiego, odpowiednio
wymodelowano utrwalony już wzór popularnej gazety
lud., dostosowując go do potrzeb rei.; zaspokajała j e w G.T.
publikacja Ewangelii i Lekcji oraz krótka nauka, kalendarzyk
liturg. i kronika życia rei. diecezji, kraju oraz zagranicy;
szczególną uwagę zwracała G.T. na b ł ę d n e pojmowanie wiary
rei. (sekty, wolnomyślicielstwo, bezbożnictwo);

z pozycji prawa
kan. ustosunkowywała się do małżeństw cywilnych i rozwodów,
zabierając glos również w sprawie projektu nowego
prawa małżeńskiego; popularyzowała problematykę Akcji
Kat., hagiograficzną i hist.-kośc; wiele uwagi poświęcała
G.T. zagadnieniom społ., analizując przyczyny kryzysu i poszukując
dróg wyjścia, szczególnie w odniesieniu do wsi.

Dodatek „Gotów! - Sprawie S ł u ż ! " Okólnik do Stowarzyszeń
Młodzieży Pol. (mies. 1934-39) zawierał krótkie artykuły
programowe z dziedziny wychowania rei., informacje organizacyjne
i oświatowe; popularyzował wychowanie fiz. i przysposobienie
wojskowe oraz rolnictwo i hodowlę.

 

A. Łosiński; List [...] w sprawie G.T., Gazeta Tygodniowa (1930) z. 1, 2-3; BKCzR 107.

Podobne prace

Do góry