Ocena brak

„GAZETA ŚWIĄTECZNA"

Autor /Zoe Dodano /03.10.2012

Tygodnik oświatowy dla rolników,
zał. 1881 i red. do 1908 przez Konrada Prószyńskiego
(pseud. K. Promyk), a nast. przez j e go syna Tadeusza z żoną
Wandą; głosił hasła solidaryzmu stanowego; początkowo nie
związany z żadną partią polit, w okresie I wojny świat, stał się
organem Stronnictwa Chrześcijańsko-Demokratycznego; ukazywał
się w Warszawie do 1939.

Był najpopularniejszym w Królestwie Kongresowym tygodnikiem
wiejskim i małomiasteczkowym (1904 osiągnął naklad
13 000, a przed 1914 ok. 32 000); więź z czytelnikami utrzymywał
także poprzez własnych korespondentów, których miał
w większości parafii; zamieszczał m.in. informacje dotyczące
gospodarki rolnej i wydarzeń k o ś c ;

przez rozwój czytelnictwa
i popieranie zakładania szkół na wsiach przyczyniał się do likwidowania
analfabetyzmu; przełamywał niechęć i podejrzliwość
do postępu rolnego. Do wybitniejszych współpracowników
G.Ś. należeli A. Bortkowska, J. Skotnicki, M. Mosiołek,
Z. Gloger, T. Korzon, F. Gruda, F. Morzycka, J . Grajnert,
A. Strzelecki i K. Lewicki.

 

S. Ignar. G.Ś. i jej korespondent spod Łodzi. PrzS 10(1948) 191-273; K. Wojciechowski. Oświata ludowa 1863-1905 w Królestwie Polskim i Galicji, Wwa 1954; EstrZb VIII 255-257; S. Kieniewicz, Dramat trzeźwych entuzjastów. O ludziach pracy organicznej, Wwa 1964; Z. Kmiecik. Z dziejów pism dla ludu w latach 1866- 1905. Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego 5(1966) 84-102; tenże, G.Ś. za czasów redaktorstwa Konrada Prószyńskiego „Promyka" (1881-1908), Wwa 1973; tenże. Prasa polska w Królestwie Polskim i Imperium Rosyjskim w latach 1865-1904, w: Prasa polska w latach 1864-1918. Wwa 1976, 43.

Podobne prace

Do góry