Ocena brak

„GAZETA POLSKA w BRAZYLII"

Autor /Zoe Dodano /03.10.2012

Najstarsze pismo
pol. emigracji w Ameryce L a c , wydawane 1892-1941 jako tygodnik
w Kurytybie; zał., wyd. i red. był K. Szulc; nast. wydawcami
i red. byli: E.S. Woś-Saporski, A. Waberski, Ć.
Szulc, S. Czapski, L. Bielecki, ks. J. Peters, M. Gross,
R. Karman, F. Dybowicz, T. Drapiewski SVD, F. Wochnik,
S. Trzebiatowski SVD i P. Nikodem, a red. - I. Waberski,
M. Radziszewski, K. Skłodowski, A. Euzinger. J. Okotowicz,
W. Goździkowski, A. Raczkowski, J. Pękala, A. Tomczak,
I. Szklarski, K. Kryński, K. Ołdakowski, W.M. Marynowski,
J . M . Holeski, J . Chorośnicki, T. Morozowicz.

G.P. w B., wydawana we współpracy z duszpasterzami polonijnymi,
z czasem oddziaływała na środowiska emigracyjne
także poza Paraną; od 1908 wpływ na program pisma mieli
pol. werbiści (1912-35 głównie Trzebiatowski); rosnące oddziaływanie
pisma przerwały dekrety państw, o charakterze
nacjonalistycznym.

G.P. w B. upowszechniała zasady życia
r e i . , czytelnictwo pol., propagowała obchody świąt nar.
i kat., akcentowała potrzebę wychowania kat. w rodzinie,
informowała o skupiskach polonijnych, życiu kraju (z 3 zaborów)
oraz wydarzeniach z życia Kościoła w kraju i na emigracji;
krzewienie kultury i oświaty pol. realizowała też
przez kolportaż sprowadzanych z kraju książek i czasopism
oraz własną działalność wydawniczą; wśród 40 wyd. książek
oraz 26 kalendarzy, większość dotyczyła problematyki rei.
i oświatowej.

Nakład pisma wynosił: 1892 - 500 egz., 1893 - 100, 1904 -
620, 1922 - 1200, 1931 - 2500, 1937 - 4000. G.P. w B. miała
dodatki: „Poranek" (1898) i „Rodzina Polska" (od 1904),
k t ó r a zamieszczała materiały r e i . , oświatowe i rozrywkowe.

 

S. Trzebiatowski. Dwudziestopieciolecie G.P. w B.. Kalendarz katolicko-polski na rok 1917. 111-113; K. Głuchowski, Materiały do problemu osadnictwa polskiego w Brazylii. Wwa 1927, 208-214; J. Pitoń. Prasa polska w Brazylii, Kalendarz Ludu, kurytvba 1971. 49-50; W. Chojnacki. Bibliografia wydawnictw polskich w Brazylii 1892-1974. PZ 2(1974) 362-392; E.S. Woś-Saporski, Pamiętnik z brazylijskiej puszczy. Ka 1974, 165-167; T. Dworecki, Zmagania polonijne w Brazylii. Polscy werbiści 1900-1978, Wwa 1980. 565-577; W. i W. Chojnaccy, Bibliografia kalendarzy polonijnych 1838-1982, Wr 1984, 25, 73-77.

Podobne prace

Do góry