Ocena brak

Gaz koksowniczy

Autor /Pasyw Dodano /31.01.2012

Gaz koksowniczy składa się w przybliżeniu w 50% objętościowo z wodoru i 30% z metanu, oraz azotu, tlenku węgla i mniejszych ilości cięższych węglo­wodorów, dwutlenku węgla oraz tlenu. Gaz ten jest zwykle produkowany w procesie ogrzewania węgla kamiennego w temperaturze 1350°C bez dostępu powietrza. Grzanie powoduje wydostawanie się z węgla lotnych składników tworzących gaz.
Surowy gaz koksowniczy zawiera gazy amo­nowe oraz siarkowodór. Wszystkie te niepożąda­ne domieszki są usuwane w serii procesów oczysz­czania. Oprócz gazu w procesie tym, zwanym suchą destylacją węgla, powstaje koks.
W procesie Lurgiego strumienie sprężonej pary i tlenu przepuszczane przez pokład rozżarzonego węgla przekształcają go w gaz generatorowy. Jest to stosunkowo niskokaloryczny gaz, składający się głównie z azotu, tlenku węgla i wodoru, wykorzy­stywany jako paliwo w przemyśle.

Podobne prace

Do góry