Ocena brak

GAUDE MATER ECCLESIA, GAUDE FELIX CRACOVIA

Autor /Zoe Dodano /03.10.2012

Anonimowy hymn z 1406 w nieszporach o św. — Stanisławie
Biskupie; w 4 niejednolitych metrycznie zwrotkach zawiera
oprócz wstępnej inwokacji i doksologii strofę o wskrzeszeniu
Piotrowina oraz o in. cudownych uzdrowieniach dokonanych
za przyczyną Świętego;

utwór zachował się w rękopiśmiennym
brewiarzu włocł. z XV w. oraz benedyktyńskim,
spisanym 1406 przez Alberta, syna Bartłomieja ze Środy (dla
Tyńca lub Lubinia); tekst w AH XXIII 269 oraz H. Kowalewicz,
Zabytki średniowiecznej liryki liturgicznej o św. Stanisławie,
ACr 11(1979) 233-234.

 

Chew 27 024; Kowalewicz LŚr 106-107; D. Turkowska, Święty Stanisław w poezji poisko-łacińskiej doby średniowiecza i renesansu, ACr 11(1979) 504.

Podobne prace

Do góry