Ocena brak

Gatunki publicystyczne - Artykuł

Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011

Artykuł jest gatunkiem wypowiedzi publicystycznej stosunkowo naj­mniej precyzyjnie określonym co do objętości, może być bowiem bardzo krótki lub wielostronicowy. Potocznie tą nazwą określa się ponadto każdy tekst prasowy, nawet informacyjny. Zaklasyfikowanie do gatunku umożli­wia przede wszystkim temat artykułu, który najczęściej stanowi:

  • kwestia istotna ze względów społecznych, obyczajowych (np. jakaś współczesna zmiana obyczajowa),

  • kwestia istotna ze względów gospodarczych (np. podatki),

  • kwestia istotna dla kultury (np. festiwal opolski, subsydiowanie prasy przez ministerstwo kultury),

  • kwestia istotna dla miejscowości, regionu, w którym ukazuje się gaze­ta (np. regulacja Odry dla Dolnego Śląska),

  • aktualna rocznica jakiegoś wydarzenia, jubileusz osoby, instytucji. Istotne jest wykazanie się dociekliwością i oryginalnością w ujęciu tema­tu. Autor artykułu ma prawo potraktować przedstawiane treści wybiórczo i wycinkowo, może wyrażać własne emocje i oceny, musi jednak pamiętać, że czytelnik oceni (przyjmie lub odrzuci) przede wszystkim argumentację, uzasadniającą wyłożoną na początku tezę, choć zapewne także sposób odwoływania się do emocji będzie dlań istotny. W artykule (zwłaszcza krót­kim) dopuszczalne są uogólnienia i uproszczenia ujęcia. Artykuł jest gatun­kiem wypowiedzi dziennikarskiej najmniej określonym co do stylu i kom­pozycji, jednakże ze względu na cel perswazyjny - oddziałanie na wielką rze­szę odbiorców, piszący musi mieć nie tylko wyobrażenie, ale i rozeznanie co do kompetencji językowej przeciętnego odbiorcy.

Podobne prace

Do góry