Ocena brak

GATUNKI LITERACKIE W BAROKU

Autor /burek Dodano /06.03.2011

EPIKA

−  pamiętnik

−  epos

−  powieść („Don Kichot”)

−  listy

−  poemat

LIRYKA

−  pieśń

−  sonet

−  wiersz miłosny

−  fraszka

−  carmen figuratum (wiersze napisane w różnych kształtach, np. dzwonu)

DRAMAT

−  tragedia

−  komedia

−  klasycyzm francuski

Podobne prace

Do góry