Ocena brak

Gatunki literackie, które dominowały w dobie romantyzmu i pozytywizmu. Wyjaśnienie przyczyny preferencji tych gatunków

Autor /partyzant Dodano /15.04.2011

ROMANTYZM:

- ballada - gatunek wywodzący się z twórczości ludowej, a zatem najlepiej realizujący założenia ludowości. Fabułę i bohaterów ballad romantycy czerpali z reguły z podań ludu. Obok bohaterów realnych pojawiały się w balladach postacie fantastyczne. Balladę charakteryzuje: tajemniczość, irracjonalizm, dramatyczne wydarzenia.

- dramat romantyczny - odrzucał klasyczne zasady dramaru: trzech jedności, ograniczonej ilości osób na scenie, kompozycji zamkniętej) a za wzór przyjęli kompozycję dramatów Szekspira.

•  Dziady A. Mickiewicza

•  Kordian J. Słowackiego

•  Nie Boska komedia Z. Krasickiego

- powieść poetycka - rozpropagowana przez Byrona, łączy pierwiastki epickie i liryczne, ukazuje dramatyczną i tajemniczą akcję w sposób niechronologiczny, narrator zdarzeń ujawnia swoje własne uczucia, główna postać to z reguły bohater byroniczny.

•  Giaur G. Byrona

- poemat dygrasyjny - zasadą konstrukcyjną tego dramatu jest fakt, że istotniejsze od wydarzeń i bohaterów są DYGRESJE - czyli odautorskie wstawki, komentujące fabułę, odwołujące się do współczesności twórcy.

POZYTYWIZM:

- powieść:

* tendencyjna: Marta, Pan GRABA E. Orzeszkowej. Powieść tendencyjna była skomponowana tak by udowadniać z góry założoną tezę np. konieczność kształcenia warstw niższych.

* realistyczna: Nad Niemnem - ukazywała prawdę o ówczesnym świecie i o człowieku zatopionym w rzeczywistości.

- nowela - dużo krótszy utwór od powieści, o ograniczonej liczbie postaci, często jednowątkowy, bez odautorskich komentarzy, opisów, wtrąceń.

- artykuł programowy, felieton, reportaż

- sonet - uprawiany np. przez Asnyka

Do góry