Ocena brak

Gatunki informacyjne - Sylwetka

Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011

Sylwetka to prezentacja mająca wiele znamion życiorysu, tyle że nie wła­snego. To opis innej osoby: jej wyglądu zewnętrznego, osobowości, sposobu bycia, działalności itp. Zazwyczaj sylwetka ma konstrukcję życiorysu lub bio­gramu, może być także wzbogacona dodatkowymi, przyciągającymi uwagę czytelnika, szczegółami.

Sylwetka, niewolna od ocen, nie może być uznawana za gatunek czysto in­formacyjny. Sylwetki ponadto nie pretendują nigdy do absolutnej kompletno­ści opisu. W miarę pełna charakterystyka osoby powinna zawierać: prezenta­cję (najczęściej z imienia i nazwiska), opis wyglądu zewnętrznego, przedsta­wienie temperamentu i usposobienia, intelektu, wad i zalet charakteru, poglą­dów i celów życiowych, motywacji postępowania i zachowań. Warto pokazać, jak dalece poszczególne elementy charakterystyki współgrają ze sobą, świad­czą o spójności osobowości lub jej braku. Ponieważ, jak powiedziano na po­czątku, przy prezentacji sylwetki nie sposób uniknąć ocen, dobrze, gdy te są w tekście wyraźnie uzasadnione. Przy stosunkowo dużej ilości elementów skła­dowych charakterystyki trzeba zadbać o kompozycję całości wypowiedzi.

W tym miejscu warto polecić adeptom dziennikarstwa, także ze względu na wysokie walory językowe dzieła, kilkudziesięciotomowy „Polski słownik biograficzny”, ukazujący się w Krakowie od 1935 roku, jeszcze nieukończo-ny (aktualnie opracowywane są hasła na literę S). Będzie to najpełniejszy zbiór biogramów Polaków, którzy (od najdawniejszych czasów) zapisali się w histo­rii swą działalnością polityczną, kulturalną, gospodarczą. Jak napisano we wstępie do I tomu, „przeznaczony dla szerokich kół inteligencji, słownik ma na celu wyłącznie informację” (PSB, 1935, s. IX). Biogramy polskich dzien­nikarzy z lat 1661-1945 zamieszczane były w miesięczniku „Prasa Polska”.

Podobne prace

Do góry