Ocena brak

Gatunki informacyjne

Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011

Współcześnie lepiej więc nie posługiwać się słowem informacja jako nazwą określonego gatunku dziennikarskiego; jest to dziś raczej funkcja tekstu publikowanego w mediach, można też mówić o informacyjności jako cesze danego tekstu dziennikarskiego (przypomnij także zasady komunikowania o celach informacyjnych H.E Grice’a, s. 19-20). Jeśli ta funkcja zdecydowa­nie dominuje, dany tekst możemy zaliczyć do któregoś z gatunków informa­cyjnych.

Tekst informacyjny powinien być pisany z uwzględnieniem sześciu „kla­sycznych” pytań: kto, co, gdzie, kiedy, jak, dlaczego? Na ogół najłatwiej od­powiedzieć czysto informacyjnie na cztery pierwsze - przy odpowiedzi na dwa pozostałe nie sposób uniknąć ocen i interpretacji. Niektóre agencje pra­sowe, stacje telewizyjne czy gazety uzupełniają tę listę jeszcze jednym pyta­niem: skąd wiadomo?, czyli pytaniem o źródło informacji, nawet jeśli przy publikacji nie będzie ono - z rozmaitych względów - ujawniane.

Gatunki informacyjne są na ogół niewielkie objętościowo, często sygno­wane jedynie akronimem nazwy agencji, inicjałami, kryptonimami lub wręcz anonimowe.

Podobne prace

Do góry