Ocena brak

Gatunki dramatyczne - Gatunki dramatu średniowiecznego

Autor /malyglod Dodano /18.02.2011

Gatunki dramatu średniowiecznego — to przede wszystkim misteria: widowiska sceniczne o tematyce zaczerpniętej z Biblii oraz z żywotów świętych, a następnie moralitety: utwory o charakterze dydaktycznym,w których występowały alegoryczne postacie rozprawiające o prawidłach ludzkiego losu, o pokusach czyhających zewsząd na człowieka.

0 grzechu, upadku i o drogach prowadzących do cnoty i zbawienia.W obrębie widowisk o treści poważnej — pomiędzy ich kolejnymifragmentami — wprowadzane były intermedia, wstawki o charakterzekomicznym, które do przedstawień religijnych wnosiły elementy świeckie i plebejskie: obrazki rodzajowe, żywioł satyryczny, wulgarną błazenadę. Z intermediów wyrósł osobny gatunek sceniczny — farsa.

Podobne prace

Do góry