Ocena brak

Gatunki dramatyczne - Dramat obyczajowo-psychologiczny

Autor /malyglod Dodano /18.02.2011

Dramat obyczajowo-psychologiczny — standardowy i najbardziej rozpowszechniony gatunek dramatyczny w okresie dominacji realizmu i naturalizmu; do dziś zresztą stanowi jedną z czołowych pozycji w repertuarach teatrów. Obejmuje utwory o wyraźnie zarysowanej i harmonijnierozplanowanej akcji, z niewielką liczbą przedstawionych osób, które sąwprowadzone w spójny układ dramatyczny. Konflikt organizującyakcję ma charakter psychologiczny lub społeczny, a jej rozwój nie narusza zasady prawdopodobieństwa życiowego. Głównym rodzajem motywacji działań bohatera jest tu motywacja realistyczna. Istotny składnikstanowi wielostronna charakterystyka postaci, przy czym w pewnychodmianach gatunku akcent pada na charakterystykę bohatera jakoreprezentanta określonego środowiska socjalnego, w innych zaś naanalizę jego życia wewnętrznego; wszystkim odmianom właściwe jestzainteresowanie dla realiów obyczajowych i ich roli w kształtowaniulosu postaci. Dialog w utworach tego typu unika środków retorycznychi poetyckich, zbliżając się do form praktycznego kontaktu językowego; w szerokim zakresie korzysta — zwłaszcza od czasów naturalizmu — ze środków mowy potocznej, stylów środowiskowych i regionalnych. Dramat obyczajowo-psychologiczny uchylił tradycyjną opozycję tragedii i komedii, posługując się sposobami oddziaływania właściwymi dla obu tych gatunków. Przykłady: Nora Ibsena, Wiśniowy sad Czechowa, Uciekła mi przepióreczka Żeromskiego, Dom kobiet Nałkowskiej, Niemcy Kruczkowskiego.

Podobne prace

Do góry