Ocena brak

GATTI VINCENZO MARIA OP

Autor /Zoe Dodano /03.10.2012

ur. 15 III 1811 w Riva Ligure
k. San R e m o , zm. 8 XI 1882 tamże, teolog.

Studia filoz.-teol. odbył w V i t e r b o i Lukce, gdzie nast. był
przeorem konwentu i wykładowcą w seminarium duch.; 1838
zosta! w Rzymie lektorem w Kolegium św. Tomasza, 1866
p r e f e k t em biblioteki Casanatensis, 1870 s e k r e t a r z em Kongr.
do spraw Indeksu, a 1872-81 pełnił urząd magistra Sacri Palatu.

Z dzieł G. na uwagę zasługują Principio cattolico e principio
protestante ( I T I , Lucca 1854), w którym atakował odradzanie
się protestantyzmu i Institutiones apologetico-polemicae
de ventate ac divinitate religionis et Ecclesiae catholicae
( I - I I I , R 1866-67), gdzie zajął się interpretacją myśli Tomasza
z Akwinu; p o n a d t o G. ogłosił kilka prac związanych ze sprawą
niepodległości Włoch.

 

J. Taurisano, Hierarchia OP, R 1916, 62, 120; A. Redigonda, ECat V 1960; A. Walz. LThK IV 530.

Podobne prace

Do góry