Ocena brak

GATINEAU - HULL

Autor /Zoe Dodano /03.10.2012

Diecezja w Kanadzie eryg. 1 III 1982
w miejsce diec. Hull powstałej 27 IV 1963 z części t e r y t o r i um
archidiec. Ottawa, której została sufraganią; zajmuje 6015
km2 i liczy 216 000 mieszk., w tym 194 000 katolików, 62 parafie,
65 księży diec. i 73 zak., 102 zakonników i 368 sióstr.

 

AAS 56(1964) 323-325: AnPont 1986.

Podobne prace

Do góry