Ocena brak

GASTPARY WOLDEMAR

Autor /Zoe Dodano /03.10.2012

ur. 12 VII 1908 w Henrykowie
k. Sieradza, zm. 22 XII 1984 w Warszawie, duchowny ewang.,
historyk Kościoła.

Studiował teologię ewang. 1927-32 na UW, uzyskując stopień
kandydata teologii; ordynowany 1932, był do 1939 wik. i
prefektem w Tomaszowie Mazowieckim; 1939 uzyskał na UW
doktorat z teologii; 1940 aresztowany przez hitlerowców, był
więziony do 1945 w Piotrkowie Trybunalskim, Oranienburgu i
Dachau; po powrocie został a d m i n i s t r a t o r em par. w Tomaszowie
i Rawie Mazowieckiej, a 1949 także w Piotrkowie i Radomsku;
1950-54 był s e n i o r em diec. łódzkiej, od 1951 prob, w
Tomaszowie, a 1954-64 prob, parafii św. Mateusza w Łodzi i
seniorem diec. warszawskiej.

Pracę duszpast. łączył z badaniami
hist, i od 1949 z dydaktyką na wydz. teologii ewang.
UW, a od 1953 — Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej;
1965-81 był r e k t o r em C h A T (od 1972 j a k o prof, zwyczajny).
Był członkiem prezydium Pol. Rady E k u m . , współpracownikiem
Komisji Mieszanej Pol. Rady Ekum. i Kościoła Ewangelickiego
w Niemczech.

Ogłosił ponad 150 pozycji dotyczących
dziejów protestantyzmu pol., m.in. Sprawa toruńska
1724 (Wwa 1969), Biskup Bursche i sprawa polska (Wwa
1972), Historia protestantyzmu w Polsce od potowy XVIII wieku
do I wojny światowej (Wwa 1977), Protestantyzm w Polsce
w dobie dwóch wojen światowych (I. 1914-1939 II. 1939-1945,
Wwa 1978-81); na podstawie swoich wykładów opublikował Historię Kościoła (Okres starożytny, Wwa 1967; Okres średniowieczny,
Wwa 1969; Okres nowożytny, Wwa 1971); współpracował
z Encyklopedią Katolicką w Lublinie.

 

E. Kneifel, Die Pastoren der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen, Eging 1967, 90-91; J. Walter, Ksiądz dr Woldemur G., w: Kalendarz Ewangelicki 1968. Wwa 1968, 60-68; J. Gryniakow, Curriculum vitae, RT 20(1978) z. 1, 7-13; H. Czembor. Bibliografia prac księdza prof. Woldemara G.. RT 20(1978) z. 1, 15-21; J. Gryniakow, S.p. ksiądz prof, dr Woldemar G.. w: Kalendarz Ewangelicki 1986. Wwa 1985, 94-99.

Podobne prace

Do góry