Ocena brak

Gasparo Spontini

Autor /Burchard Dodano /10.04.2013

Gasparo Spontini (1774—1851) kształcił sie we Włoszech i działał jako kompozytor operowyw Rzymie, Neapolu, Wenecji i Florencji. W r. 1803 znalazł sie w Paryu, gdzie zdobył sobiepowodzenie operami o tresci historycznej (po skandalu wywołanym przez farse LapetiteMaison). Pod wpływem oper Glucka, Mchula i Cherubiniego Spontini zaczał pisac wielkieopery, w których szczególne znaczenie odgrywały bogate dekoracje. Był kapelmistrzem i kompozytorem dworskim.

Ogromne sukcesy przyniosła mu La Yestale (Westalka, 1807), poktórej pojawiły sie nastepne dzieła, pisane z zadziwia-jaca łatwoscia (Fernando Cortez, 1809,Olimpia, 1819, Lulla Rookh, 1821, i Alcidor, 1825). Monumentalny patos i wielkosc tematów odpowiadały gustom epoki Napoleona l, który nie wahał sie dyktowac Spontiniemuniektórych watków. Spontini był muzykiem bardzo przedsiebiorczym, obok komponowaniautworów okolicznosciowych znajdował czas na zajmowanie sie sprzedaa fortepianów i harfw całej Europie.

W latach 1820—1841 był pruskim dyrektorem muzycznym w Berlinie, gdzieceniony przez jednych, a niemiłosiernie tepiony przez innych, nie miał łatwego życia. Samolubny i adny władzy, wdał sie w spór z urzednikami dworskimi, obraził majestat króla,ukarany został wiezieniem, z którego wydostała go łaska tego króla. Pod koniec yciamieszkał znów w Paryu; zmarł w Majolati — miejscowosci włoskiej, w której sie urodził.

Podobne prace

Do góry