Ocena brak

GĄSIOROWSKI KONRAD ks.

Autor /Nikita Dodano /03.10.2012

ur. 30 I 1914 w Płońsku,
zm. 21 XI 1982 w Płocku, biblista.

Studia filoz.-teol. rozpoczęte
1931 w seminarium duch. w Płocku kontynuował na
G r e g o r i a n um w Rzymie, gdzie 1939 przyjął święcenia kapł.;
po powrocie do kraju pracował w duszpasterstwie (m.in. w
Ciechanowie i Nasielsku); 1945 został ojcem duch. niższego i
wyższego seminarium duch. w Płocku;

od 1950 studiował na
KUL, gdzie 1952 uzyskał doktorat teologii, a nast. licencjat
nauk. bibl.; od 1952 był wykładowcą (1957-62 także wicerektorem)
w seminarium duch. w Płocku. Opublikował wiele haseł
w P E B oraz a r t y k u ł ów w R B L i StPł; dokonał przekładu 2
Krn w Biblii Tysiąclecia.

 

M. Grzybowski, Śp. ksiądz Konrad G. (1914-1982), RBL 36(1983) 336-341; tenże, Śp. ksiądz dr Konrad Zbigniew G., profesor Pisma świętego w Seminarium Duchownym w Płocku (30 11914-21 Xl 1982), StPt 13(1985) 239-248.

Podobne prace

Do góry