Ocena brak

GĄSIOROWSKI ALBERT

Autor /Nikita Dodano /03.10.2012

ur. 1 8 4 0 w Jaśle, zm. 11 VI
1 8 8 8 w Wadowicach, pedagog i pisarz.

Po studiach na uniw. Jana Kazimierza we Lwowie rozpoczął
współpracę z „Dziennikiem L i t e r a c k i m " , gdzie 1 8 6 4 - 6 5
drukował we fragmentach powieści - Kupiec z Halickiej ulicy,
Męczennica i Miłość bez granic; osobno wydał Raskolnik (Lw
1 8 6 4 ) oraz Wychowanica (Lw 1 8 6 5 ) ; ukazywały one małomiasteczkowy
koloryt s p o ł . , dając sugestywny wizerunek ludzkich
obyczajów oraz obnażając etyczne oblicze niektórych środowisk
i warstw społecznych.

W 1 8 7 2 przeniósł się do Wadowic,
gdzie rozpoczął pracę pedagog., a także hist.-lit., koncentrując
się głównie na twórczości A. Mickiewicza (jego biografię
odczytywał - w myśl obowiązujących wówczas metod - poprzez
dzieło); napisał monografię poety, uwzględniając prawie
cały okres j e go twórczości oraz znaczenie w niej towianizmu
i mistycyzmu (Adam Mickiewicz i pisma jego do roku
1829, Kr 1 8 7 2 ; Adam Mickiewicz od wyjazdu z Petersburga i
„Pan Tadeusz", Wadowice 1 8 7 4 ) .

 

S. Pigoń. PSB VII 343-345.

Podobne prace

Do góry