Ocena brak

Ganttproject

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.03.2011

Charakterystyka

GanttProject - jest to darmowy program, umożliwiający planowanie projektu za pomocą Gantta|wykresu Gantta. GanttProject pozwala w łatwy sposób podzielić projekt na zadania, ustalić powiązania między nimi oraz zarządzać zasobami ludzkimi.


GanttProject jest w całości napisany w języku Java, dzięki temu może być uruchomiony w każdym systemie operacyjnym obsługującym ten język, takim jak: Linux, Windows, Mac OSX i inne. Cały program opiera się na licencji GPL.


Wygląd i funkcje

thumb|250px|left|Główne okno programu


Główne okno programu podzielone jest na dwie części: lewa strona domyślnie składa się z trzech kolumn oznaczonych jako: "Nazwa zadania", "Data rozpoczęcia zadania" oraz "Data zakończenia zadania". Dodatkowo można stworzyć kolejne kolumny opisujące inne parametry zadania, np. miasto czy też uwagi dodatkowe.


Prawa strona obrazuje typowy wykres słupkowy reprezentujący poszczególne zadania na osi czasu oraz zależności między nimi.


thumb|250px|right|Okno "Właściwości zadania"


Każde zadanie może być opisane licznymi parametrami, takimi jak:

 • nazwa zadania.
 • data rozpoczęcia i zakończenia zadania,
 • postęp (w procentach),
 • priorytet,
 • kolor oraz kształt,
 • adres WEB,
 • zależności z innymi zadaniami,
 • osoby odpowiedzialne za zadanie oraz przypisanie im ról,
 • dodatkowe notatki.

thumb|250px|left|Wykres Gantta obrazujący zasoby ludzkie projektu


Oprócz diagramu Gantta reprezentujący zadania, program pozwala wyświetlić podobny diagram reprezentujący osoby. Wtedy z lewej strony wyświetlane są osoby wraz z ich zadaniami oraz role jakie pełnią w projekcie.


W prawej części zilustrowane są na osi czasu zadania przypisane dla poszczególnych osób oraz obciążenie danej osoby (w procentach).


Do każdej osoby oprócz nazwy i zadania, możemy przypisać także takie parametry jak: numer telefonu, adres e-mail, przypisana rola oraz dni wolne.


Sposób wyświetlania diagramu Gantta można dostosować do własnych potrzeb. Zadania na wykresie mogą mieć przypisane maksymalnie cztery szczegóły, które wybieramy z listy. Można również ustawić kolor nowego zadania, sposób pokazywania weekendów czy też kolor porównywania stanów projektu.


PERT

thumb|250px|right|Wykres sieciowy PERT wygenerowany przez program wraz z wyznaczoną ścieżką krytyczną


Jedną z bardzo ważnych funkcji programu jest możliwość tworzenia wykresu PERT wraz z wyznaczeniem sieciowe|ścieżki krytycznej.


sieciowe|PERT (Program Evaluation and Review Technique) - czyli ocena programu i technika przeglądu - wykorzystuje sieć kolejnych zależności logicznych i szacowany średni czas zadania w celu obliczenia czasu trwania projektu (F. Krawiec, 2000, s. 127).

Przedstawienie przebiegu projektu w formie planu sieciowego PERT daje następujące korzyści:

 1. Wszystkie osoby uczestniczące w projekcie mogą dokładnie prześledzić jego przebieg i z wyprzedzeniem przyjąć odpowiednie uzgodnienia oraz podjąć decyzje.
 2. Graficzna prezentacja daje doskonały przegląd projektu i umożliwia poglądową prezentację planowanego przebiegu działań dla wszystkich zainteresowanych.
 3. Ułatwia kontrolę kompletności planu (M. Pawlak, 2006, s. 106).

Funkcje dodatkowe

GanttProject umożliwia importowanie plików zapisanych w formacie Microsoft Project oraz plików tekstowych.


Program domyślnie zapisuje projekt w plikach XML z rozszerzeniem .gan. Potrafi również eksportować projekt do kilku innych formatów, takich jak:

 • PNG oraz JPG,
 • HTML - gdzie informacje zapisane są na czterech stronach zawierających informacje o projekcie, diagram Gantta, listę zadań wraz z ich opisem oraz listę osób,
 • PDF,
 • MPX oraz XML MS Project - format Microsoft Project.

Linki zewnętrzne

Podobne prace

Do góry