Ocena brak

GAMMON - granat

Autor /admiral Dodano /24.02.2011

Brytyjski granat ręczny dla żołnie­rzy wojsk powietrznodesantowych, składał się z dwóch oddzielnie prze­noszonych części: ładunku wybu­chowego, którego wielkość mógł dobrać żołnierz, i zapalnika z przy­twierdzonym woreczkiem z tkaniny, ściśniętego u dołu elastyczną taśmą. Do woreczka żołnierz wkładał od­powiednią ilość plastyku (np. pół la­ski, gdy potrzebował rozbić drzwi, lub dwie laski, gdy rzucał granat na czołg). Przed rzuceniem zdejmował ebonitową nakrętkę osłaniającą za­palnik. Tam znajdowała się taśma o długości 10 cm (w późniejszych wersjach ok. 30 cm ze względu na bezpieczeństwo), której koniec żołnierz trzymał między palcami.

Po rzuceniu taśma odrywała się od za­palnika, odbezpieczając go. Granat wybuchał po uderzeniu w cel. Granatów tych powszechnie używa­ły alianckie wojska powietrznode-santowe oraz partyzanci i członko­wie ruchu oporu w okupowanych państwach.

Podobne prace

Do góry