Ocena brak

GAMETY

Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013

Komórki rozrodcze, powstające w 'wyniku gametogenezy, umożliwiające rozmnażanie płciowe. Czasami mogą to być tylko jądra komórkowe, jak w przypadku koniugacji u orzęsków. Organizmy jednokomórkowe mogą tworzyć gamety z przekształcenia całego ciała, zwane hologame-tami. Powstające w wyniku podziału redukcyjnego komórki płciowe mogą być niezróżnicowane (izoga-mety) lub zróżnicowane (anizogamety) morfologicznie i fizjologicznie.

Zapłodnienie, w zależności od typu gamet, które biorą w nim udział, określa się jako -> izogamię iub —> anizogamię. Z izoga-mią mamy do czynienia w przypadku niektórych grzybów, glonów czy korzenionóżek. Dużo częściej występuje zróżnicowanie gamet obu płci. Komórka męska —» plemnik, jest najczęściej mniejsza, ruchliwa, wydalana z męskich narządów rozrodczych albo do środowiska zewnętrznego, albo do dróg rodnych samicy.

Plemnik musi być zdolny do odszukania gamety żeńskiej i do jej zapłodnienia. Komórka żeńska, zwana —> jajową, jest duża, nieruchoma, posiada mechanizmy umożliwiające wniknięcie plemnika. Podczas zapłodnienia obie gamety wnoszą równy udział materiału genetycznego, dzięki czemu powstająca zygota jest diplo-idalna. Natomiast komórka jajowa dostarcza całej cytoplazmy i wszystkich materiałów zapasowych.

Zapasy mogą formować żółtko, a cała komórka jajowa może być zaopatrzona w osłonki. Z tego względu cechuje się bardzo dużą zmiennością w wielkości, średnica może być na poziomie mikrometrów (jaja ssaków łożyskowych), albo centymetrów (jaja niektórych kopalnych gadów miały średnicę 20 cm).

Czasem można spotkać gamety o niezreduko-wanej liczbie chromosomów, np. u niektórych jednokomórkowców. W przypadku organizmów wielokomórkowych takie zjawisko może wystąpić w -» partenogenezie.

Podobne prace

Do góry