Ocena brak

GAŁUSZKA JÓZEF ALEKSANDER

Autor /jolka01 Dodano /21.02.2012

GAŁUSZKA JÓZEF ALEKSANDER, ur. 17 II 1893 w Szczurowej pod Brzeskiem, zm. 6 IX 1939 pod Annopolem (śmiercią samobójczą), poeta. Związany od czasów gimn. z Krakowem, brał czynny udział w życiu lit. miasta. Był członkiem koła lit.-artyst. —> Helion, działaczem krak. Oddziału ZZLP i 1931— 34 red. odpowiedzialnym jego organu—>,,Gazety Literackiej". Reprezentował orientację prawicową, antysemicką. Ogłosił 10 tomików wierszy, w tym 2 przeznaczone dla dzieci. Debiutował 1915 w „Głosie Narodu". Posługiwał się techniką tradycyjną przy jednoczesnej dbałości o wyrazistą organizację muz. utworu. Tworzył wiersze patetyczne, gł. o tematyce patriot., społ., militarnej, pejzażowej; był także piewcą Krakowa. Za pierwsze zbiorki Promień i grom (1920) i Biesiadę kameleonów (1921) otrzymał nagrodę min. kultury i sztuki, za Głosy ziemi (1929) i Cienie orłów (1932) - nagrodę krak. ZZLP, a w 1934 lit. nagrodę m. Krakowa. Twórczość G. cieszyła się w 20-leciu znaczną popularnością. Muzykę do jego wierszy pisali m.in/: S. Lipski, B. Rizzi, B. Wallek-Walewski.

PSB 7 (K. Czachowski); T. KUDLIŃSKI Młodości mej stolica, W. 1970; R. LUBAS J.A.G. (W trzydziestolecie śmierci), „Profile" 1970 nr 8/9; W. ZECHENTER Upływa szybko życie, Kr. 1971.

Regina Lubas

Podobne prace

Do góry