Ocena brak

Gałęzie oskrzelowe

Autor /dianka Dodano /11.01.2012

Gałęzie oskrzelowe (rami brondiiales )x. Podobnie jak tętnice płucne również tętnicze gałęzie oskrzelowe towarzyszą oskrzelom wzdłuż całego ich przebiegu. O ile jednak tt. płucne zawierają krew żylną. o tyle gałęzie oskrzelowe krew tętniczą.

Odróżniamy gałęzie oskrzelowe tylne, przeważnie dwie dla oskrzela lewego i jedną dla oskrzela prawego odchodzące od części początkowej aorty piersiowej oraz gałęzie oskrzelowe przednie po jednej clła każdego oskrzela odchodzące z t. piersiowej wewnętrznej (od t. podobojczykowcj).

Zmienność początków gałęzi oskrzelowych jest bardzo duża. Zazwyczaj jedna gałąź oskrzelowa tylna rozpoczyna się wspólnym małym pniem odchodzącym (w bliskości górnego brzegu lewego oskrzela głównego) z przedniej strony aorty piersiowej i dzieli się na gałąź prawą i lewą do obu oskrzeli głównych. Poza tym po stronie lewej również od aorty, lecz nieco niżej (przy dolnym brzegu lewego oskrzela głównego) odchodzić może druga gałąź oskrzelowa tylna. Gałąź oskrzelowa prawa zamiast od wspólnego pnia często odgałęzia się z jednej z prawych tętnic międzyżebrowych tylnych (przeważnie z 3 lub 4). Gałąź oskrzelowa przednia odchodzi obustronnie z t. piersiowej wewnętrznej lub jej gałęzi, t. osierdziowo-przeponowej. Wszystkie te gałęzie oskrzelowe zespalają się lak licznie z sobą, że nastrzykując jedną z nich u jej odejścia z aorty wszystkie wypełniają się.

Oprócz gałęzi towarzyszących oskrzelom (często dwie gałązki na jednym oskrzelu) dochodzą również gałązki do opłucnej płucnej. Najdrobniejsze gałązki oskrzelowe rozprzestrzeniają się siatkowato w błonie śluzowej oskrzeli i oskrzelików zaopatrując ich mięśniówkę i gruczoły, jak również w ścianie naczyń płucnych (rasa vasorum).

Podobne prace

Do góry