Ocena brak

Gałęzie grzbietowe aorty zstępującej

Autor /Karoline Dodano /18.01.2012

Gałęzie grzbietowe aorty zstępującej  powstają jako tętnice segmentalnr odchodzące symetrycznie po obu stronach w liczbie 30 par. Początkowo kierują się one ku ccwie nerwowej, następnie oddają szybko rosnące gałęzie boczne wnikające między somity i dalej w boczną i przednią ścianę ciała. W okolicy klatki piersiowej przekształcają się one w tt. międzyżebrowe (aa. intercostales), niżej w tt. lędźwiowe (aa. lumbales).

W okolicy szyi gałęzie grzbietowe aorty tworzą podłużne zespolenia przekształcające się w tętnice kręgowe (aa. verte bral es); tętnice te oddzielają się następnie od aort. zachowując z nimi łączność tylko przez siódme tętnice segmen-talne — późniejsze tt. podobojczykowe. Tętnice kręgowe odchodzą więc ostatecznie od tt. pod obojczykowych, biegną ku podstawie mózgowia, gdzie łączą się z samodzielnie powstającą nieparzystą tętnicą pod stawną (a. basilaris). Ta z kolei dalej ku przodowi rozwidla się i jako t. tylna mózgu (a. cerebri post.) tworzy tylną część koła tętniczego mózgu (circulus arteriosus cerebri); część przednią koła tworzą gałęzie t. szyjnej wewnętrznej.

Gałęzie boczne łączą się swymi końcami obwodowymi, tworząc zespolenia podłużne — późniejsze tt. piersiowe wewnętrzne (aa. thoracicae internae) oraz tt. 11 a-br z uszne górne i dolne.

Podobne prace

Do góry