Ocena brak

Gainsharing

Autor /Yulia Dodano /21.04.2011

 

Gainsharing oznacza podział korzyści wynikających z lepszej performance pomiędzy pracodawcę i pracowników. Dla przykładu, jeśli dla podwyższenia wydajności zostanie wprowadzona nowa organizacja pracy, wymagająca od pracowników adaptacji i zmiany sposobu w jaki oni wykonują pracę, firma może zadecydować, że winni oni też mieć udział w korzyściach wynikających z tych zmian.

W niektórych przypadkach, programy gainsharing skonstruowane są tak, że używają jednego miernika wydajności. Szacowana jest wartość podwyższenia wydajności, ułamek tej sumy tworzy fundusz premii, który następnie jest dzielony pomiędzy pracowników objętych programem.

Niektóre programy używają wielu różnych mierników. Niestety zdarza się, że mierniki te mogą być ze sobą wzajemnie sprzeczne, a sama ich ilość dezorientuje pracowników.

Taki program wymaga ustalenia precyzyjnego mechanizmu i klarownego zakomunikowania formuły wiążącej wypracowane korzyści z dodatkowym wynagrodzeniem, tak by pracownicy wiedzieli na jakich zadaniach mają najbardziej skupić swoje wysiłki.

 

Podobne prace

Do góry