Ocena brak

Gadziogłówka zwyczajna

Autor /Natan Dodano /27.01.2012

Wygląd: dtugość do 5 cm, rozpiętość skrzydeł 7 cm. Prawidłowe rozpoznanie tej ważki w warunkach polowych wymaga niemałego doświadczenia, ponieważ w środkowej Europie żyje szereg innych, podobnych gatunków, jednak gadziogłówka zwyczajna była dawniej spośród nich jedną z najliczniejszych.  

Środowisko: zachowujące naturalny charakter strumienie, rzeki i rowy, także jeziora, zwłaszcza leśne. Często odlatuje daleko od zbiorników wodnych.

Występowanie: Europa; w górach dociera do wysokości około 700 m n.p.m.  

Liczebność: z powodu zanieczyszczeń wód obecnie w dużym stopniu zagrożona, tylko jeszcze lokalnie miejscami liczna.

Rozród: gadziogłówka zwyczajna lata od początku maja do końca lipca. Poszczególne osobniki tej ważki rzadko kiedy żyją dłużej niż 4 tygodnie. W locie i podczas odpoczynku na gałązce lub leżącym w wodzie kamieniu gadziogłówka sprawia wrażenie ociężałej i niezgrabnej, ale w razie zagrożenia potrafi błyskawicznie uciec. W celu złożenia jaj samica siada tuż przy brzegu i wytłacza z uniesionego odwłoka dużą liczbę jaj, które jednak nadal się go trzymają.

Następnie zaczyna latać na wysokości 20—30 cm ponad otwartą powierzchnią wody. Od czasu do czasu dotyka jej końcem odwłoka, wtedy pojedyncze jaja oddzielają się od całej ich masy i powoli osiadają na dnie. Larwy preferują dno muliste, w którym chętnie się zagrzebują. Latem dochodzi tu często do niedoboru tlenu, na który jednak larwy gadzio-główki są zdumiewająco odporne. Zanim zakończą rozwój, zimują 3 lub 4 razy.

Pokarm: zarówno larwy, jak i dorosłe gadzio-główki wiodą drapieżny tryb życia, przy czym nierzadko zdarza się, że łowią również inne, mniejsze ważki, jak na przykład łątki.

Uwagi: ze względu na to, że każda samica gadziogłówki zwyczajnej składa do 500 jaj, zbiornik wodny, w którym się rozwijają larwy, musi być bardzo zasobny w odpowiedni pokarm, aby większość z nich mogła zakończyć swój rozwój.

Podobne prace

Do góry