Ocena brak

Fuzje i akwizycje

Autor /Wladek Dodano /03.06.2011

 • Fuzja– kilka przedsiębiorstw łączy swoje majątki w jeden;

 • Fuzja egalitarna – połączenie dwóch podmiotów o podobnej wielkości

 • Fuzja wchłonięcia – gdy podmioty są różnej wielkości i mają różny potencjał

 • Są jeszcze inne rodzaje fuzji – ale nie omawiamy

Warto zwrócić uwagę na problem: - w wyniku fuzji chce się pozyskać pożądane wartości – ale niesie to ze sobą ryzyko przejęcia nieznanych zobowiązań

 • Fuzje są to modele wzrostu zewnętrznego

 • Wywołują zmiany nieodwracalne – poprzez:

 • Fuzja pozioma – łączenie się przedsiębiorstw będących konkurentami

 • Fuzja pionowa – łączenie się podmiotów w ramach łańcucha gospodarczego (z dostawcami lub odbiorcami)

 • Fuzja dywersyfikacji powiązanej – powiązanie podmiotów z różnych sektorów – wykazujących powiązania technologiczna lub handlowe

 • Fuzja konglomeratowa – konsolidacja podmiotów różnych, niepowiązanych, celem jest dywersyfikacja portfela

Alianszwiązek między niezależnymi przedsiębiorstwami zainteresowanymi tym samym obszarem biznesu

 • Istnieje ogromna różnorodność aliansów – ze względu na formę, cel, zadania, partnerów

 • Alianse doprowadzają do modyfikacji gry konkurencyjnej na świecie – to przyczynia się do koncentracji w danej dziedzinie, do unowocześnienia ale i do monopolizacji.

Zachowują odrębność i niezależność – ale pojawia się zbieżny cel partnerów, jest on przeważnie celem cząstkowym dla każdego z nich

 • Są one dość powszechne i trudno je sklasyfikować:

 • Partnerstwo między firmami niekonkurencyjnymi:

 • chęć umiędzynarodowienia Coca-Cola

 • integracja pionowarozszerzenie działalności na dostawców lub odbiorców

 • zdywersyfikowanie prowadzonej działalności – poprzez technologię, rynek, kompetencje

 • alianse strategiczne

 • firmy samodzielnie nie mogą zrealizować danego przedsięwzięcia

 • wspólne działania dla badań i rozwoju

logistyka w działalności korporacji międzynar

 • tendencje globalistyczne spowodowały:

 • wzrost znaczenia logistyki

 • konieczność integracji źródeł zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji

logistyka globalna – obejmuje cały rynek światowy, wyróżnia się:

 • logistykę międzynarodową – obejmuje firmy z różnych krajów na całym świecie

 • eurologistykę – obejmuje firmy z Europy

 • logistykę krajową

Podobne prace

Do góry