Ocena brak

Fuzja przedsiębiorstw

Autor /Paige Dodano /15.04.2011

 

Połączenie się dwóch czy większej ilości przedsiębiorstw w jedno nie powoduje na ogół zmiany formy rynku. Wyjątkiem jest tu przypadek, gdy wszystkie dotychczas samodzielne przedsiębiorstwa łączą się w jedno, a więc sytuacja, w której na rynku powstaje monopol. Funkcjonowanie monopolu omówiliśmy już wcześniej, stąd tym przypadkiem nie musimy się teraz ponownie zajmować.

W sytuacji, gdy na rynku łączy się dwóch czy nawet kilku spośród dużej liczby drobnych oferentów funkcjonujących na tym rynku, nie zmienia to ani formy rynku ani sposobu zachowania poszczególnych oferentów. Natomiast wówczas, gdy łączą się ze sobą nawet tylko dwa z kilku działających na rynku - forma rynku nie ulega zmianie, natomiast zmieniają się warunki funkcjonowania na rynku, a więc i często sposoby zachowania przedsiębiorstw. Wynika to z tego, że nowo powstałe przedsiębiorstwo ma na ogół silniejszą pozycję niż uprzednio każde z nich osobno.

Podobne prace

Do góry