Ocena brak

Fux i podstawy kontrapunktu

Autor /KonstancjuszII Dodano /09.04.2013

Johann Joseph Fux(1660-1741), Austriak pochodzacy z rodziny chłopskiej, kształcił sieprawdopodobnie we Włoszech. Działał w Wiedniu, od r. 1715 był pierwszym kapelmistrzemdworu. Wybił sie jako kompozytor koscielny i operowy; jego dzieła sceniczne prezentowane były w licznej obsadzie wykonawczej i bogatej scenografii.

Do naszych czasów z jegoutworów nie przetrwało wiele, kiedys jednak był on uwaany za mistrza nad mistrze.Skomponował 15 oper, 12 oratoriów, liczne psalmy, około 70 mszy, wiele partiiorkiestrowych i dzieł kameralnych. Najwaniejszym dziełem Fuxa okazał sie jego podrecznikkontrapunktu Gradus ad Parnassum (1725), który — tłumaczony na wiele jezyk ów stal sie nadługie lata podstawowym dziełem dydaktycznym tradycyjnej techniki kontrapunktycznej.

Fux nawiazywał w swym podreczniku do tradycji stylu a cappella Palestriny. (Własciwie wadnym rozdziale podrecznika nie ma ani sladu tego, co wkrótce miało sie zdarzyc w Wiedniuw zakresie muzyki.) Fux trzymał sie tradycji, prace swa ujał w formie dialogu na tematpraktyki kontrapunktu; jedna z osób dialogu Jest — jako uczen — sam Fux, druga - Palestrina,jako nauczyciel. Gradus ad Piiniiissum pisany był zrazu po łacinie i tak te — kosztem cesarza— wydany. Z podrecznika Fuxa korzystali najwieksi: Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert i Hindemith.

Podobne prace

Do góry