Ocena brak

FUTUROLOGIA

Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012

(łac. futurum przyszłość, gr. logos słowo),
nauka o sposobach przewidywania przyszłości (prognostyka)
lub badania zmierzające do całościowej interpretacji
teraźniejszości z punktu widzenia przyszłych konsekwencji
obecnych zdarzeń, w celu świadomego pokierowania rozwoj
em świata; t e r m i n f. wprowadził 1943 O.K. Flechtheim.

F. stanowi kontynuację dążenia człowieka do poznania
przyszłości, które w dziejach kultury znalazło odbicie m.in.
w —» astrologii, doktrynie —» chiliazmu oraz tworzeniu —»
utopii społecznych, a zawdzięcza swój rozwój załamaniu się
idei postępu wobec dostrzeżenia negatywnych skutków rewolucji
nauk.-techn. i nadmiernej militaryzacji; f. konstruuje
obraz rzeczywistości przyszłej przy założeniu stałości aktualnych
trendów, stwarzając wizję przyszłości najkorzystniejszą
dla wszechstronnego rozwoju człowieka; zajmuje się głównie
optymalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych, stanem
środowiska naturalnego (ochrona przed ujemnymi skutkami
uprzemysłowienia), wzrostem liczby ludności, usunięciem
głodu i nędzy, zapewnieniem pokoju na świecie, demokratyzacją
ustrojów państw., rozwojem nauki i techniki oraz
troską o godność człowieka w stechnicyzowanym świecie.

Syntetyczne wizje przyszłości tworzy f. za pomocą daleko
posuniętej ekstrapolacji i symulacji (budowanie modeli),
z których najbardziej charakterystyczna jest metoda scenariusza
jako obrazowego opisu przyszłych zdarzeń (H.
Kahn, A. Wiener, P. Ehrlich); f. zależna jest od socjologii,
ekologii (—» ochrona środowiska), ekonomii i —» eutyfroniki,
natomiast założenia filoz. czerpie z filozofii dziejów i kultury,
antropologii filoz. oraz etyki.

 

O.K. Flechtheim, History and F., Meisenheim am Glan 1966; H. Kahn,
A. Wiener, Ihr werdet es erleben, W 1968; Zukunft im Zeitraffer, D 1968; O.K. Flechtheim. F. Der Kampf um die Zukunft, Kö 1970; S. Lem. Fantastyka if. I-II, Kr 1970, 19732; A. Toffler, Future Shock, NY 1970 (Szok przyszłości, Wwa 1974); A. Bönisch. F. Fine kritische Analyse bürgerlicher Zukunftsforschung, B 1971 (F. - jej funkcje i cele, Wr 1980); The Futurists, NY 1972; R. Jungk, Der Jahrtausend-Mensch, Mn 1973 (Człowiek tysiąclecia, Wwa 1981); T. Gołaszewski, Futurologia, Wwa 1975; A. Gras, La futurologie, P 1976; V.C. Ferkiss, F. Promise, Performance, Prospects, Lo 1977; B. Kamiński, M. Okólski, Świat obecny, świat przyszły, Wwa 1978; The Global 2000. Report to the President, Wa 1 9 8 0.

Podobne prace

Do góry