Ocena brak

Furtum i rapina

Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011

Furtum – świadome, bezprawne i potajemne przywłaszczenie sobie rzeczy lub jej używania, posiadania, dla korzyści majątkowej. Rodzaje furtum:

  • furtum rei kradzież rzeczy,

  • furtum usus – używania (depozytariusz używał rzeczy (przyjętej w przechowanie) bez zgody deponenta; komodatariusz przekroczył granice oznaczone kontraktem używania,

  • furtum possessionis – kradzież posiadania (np. zastawca nieb płacąc długu odebrał wierzycielowi zastawniczemu rzecz daną mu w zastaw).

Podział na furtum manifestum – schwytanie na gorącym uczynku (karane surowiej – poczwórna wartość rzeczy) i furtum nec manifestum (wykrycie kradzieży w inny sposób – podwójna wartość)

Dwie skargi z kradzieży: actio furti skarga penalna dla ukarania sprawcy i zapłaty przez niego grzywny oraz condictio furtiva skarga reipersekutoryjna o zwrot rzeczy skradzionej lub jej równowartości.

Zasądzenie z kradzieży pociągało za sobą infamię sprawcy.

Rapina rabunek, jako odrębny delikt od I w.n.e. przez powstanie formuły nowej skargi actio vi bonorum raptorum – o majątek zabrany siłą. Do roku przysługiwała poczwórna wartość szkody, później pojedyncza. Justynian uznał rabunek za delikt prawa cywilnego, actio vi bonorum raptorum nadał charakter mieszany. Zasądzony sprawca podlegał infamii.

Podobne prace

Do góry