Ocena brak

Funkcjonowanie mechanizmu cenowego i dochodowego we współczesnym systemie walutowym krajów kapitalistycznych

Autor /Patryk0909 Dodano /05.01.2012

We współczesnym systemie walutowym oba mechanizmy działają pod ograniczeniem tzw. węża walutowego (inaczej wąż w tunelu). Jest to jeden z trzech filarów Układu Walutowego z XII 1958 r. : Fundusz Europejski, Wielostronny System Rozliczeń i wąż walutowy.

System walutowy składa się z europejskiej jednostki walutowej, mechanizmu kursów walutowych i systemu kredytowego.

Europejska jednostka walutowa (dawniej ECU) obecnie EURO służy do określania kursów walut, jest podstawowym środkiem płatniczym w rozliczeniach międzybankowych, składnikiem rezerw walutowych krajów członkowskich. Najważniejsze znaczenie dla funkcjonowania obu mechanizmów ma jednak system tzw. węża walutowego. Jego podstawowym założeniem jest ograniczenie wahań kursów walutowych o + 2,25% w stosunku do kursu dolara USA.

Obecnie , dodatkowo, na coraz większą skalę funkcję środka płatniczego pełnią tzw. SDR-y (czyli specjalne prawa ciągnienia – ściśle związane z MFW i operacjami walutowymi np. jeśli kraj ma na koncie niewykorzystany zasób SDR-ów i ma deficyt w obrotach z innymi krajami, to może polecić przelać MFW odpowiednią sumę SDR-ów ze swego rachunku na konto kraju mającego nadwyżkę handlową po to by otrzymać od niego (z rezerw) walutę, której poszukuje się na rynku dla opłacenia importu. Banki rozliczają się w SDR-ach, a faktyczny import jest rozliczany w dolarach USA lub innej walucie należącej do tzw. koszyka ($ USA, marka niemiecka, jen japoński frank francuski, funt szterling). W razie głębszych trudności MFW może udzielić kredytu.

Obecnie ,,wąż” działa i jest kontrolowany częściowo poza wspólnotą. Nakłada on zobowiązania w zewnętrznej polityce walutowej – głównie chodzi tu o zapewnienie osiągania wspólnych decyzji co do zmian podstawowych kursów walut.

Podobne prace

Do góry