Ocena brak

Funkcjonariusze publiczni w Polsce, ich status

Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011

Służba publiczna- pojęcie szersze od służby cywilnej, są to osoby pracujące we wszystkich wyróżnionych konstytucyjnie władzach. Obejmuje wszystkich: wyłanianych w wyborach, przez nominację czy w wyniku umowy o pracę pracowników pełniących funkcje:

-członków organów kolegialnych

-członków społecznych organów pomocniczych

-pracowników urzędów

Służbę publiczną mogą podjąć polscy obywatele, bez względu na miejsce zamieszkania, posiadający pełnię praw publicznych.

Służba cywilna: w celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa, w urzędach administracji rządowej działa korpus służby cywilnej, a Prezes RM jest zwierzchnikiem tego korpusu służby cywilnej.

Stosunek pracy osób zatrudnionych na podstawie mianowania zostaje przekształcony w stosunek na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

warunki umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie służby cywilnej:

-oddzielenie sfery publicznej od prywatnej

-zapewnienie rozwoju indywidualnej solidności pracownikow

-trwałość i ochrona pracy, należytego poziomu zarobków, wyraźne sprecyzowanie praw i obowiązków

-nabór i awanse na podstawie umiejętności i kwalifikacji

Podobne prace

Do góry