Ocena brak

Funkcjonalne ujęcie klas społecznych według K. Davisa i W. Moore'a

Autor /montechristo Dodano /04.01.2012

Aby społeczeństwo mogło należycie funkcjonować musi umiejscawiać jednostki na różnych pozycjach w strukturze społecznej i musi te jednostki motywować do zajmowania odpowiednich pozycji. Istotą przynależności klasowej jest przyjmowanie obowiązków wynikających z pozycji społecznych. Podkreśla on , że:

-nowożytne społeczeństwo zawsze było społeczeństwem nierówności ale w tym społeczeństwie zawsze istniały szanse na zmianę pozycji,

-nierówności społeczne wynikają z wyboru jednostki,

-społeczeństwo zachęca obywateli do zajmowania pozycji przez system nagród ( korzyści materialnych i niematerialnych ) przy założeniu że aby zajmować te pozycje trzeba mieć odpowiednie kwalifikacje,

-nie wszyscy mogą być równi bowiem różnią się wykształceniem , kwalifikacjami, dochodami , stanowiskami,

-teoria klas niczym nie różni się od teorii warstw społecznych,

-człowiek nabywa pozycje społeczną zapominając o miejscu urodzenia.

Podobne prace

Do góry