Ocena brak

FUNKCJONALIZM W NAUKACH SPOŁECZNYCH - Organicyzm

Autor /Feliks Dodano /05.09.2011

Pogląd filozoficzny zakładający, iż społeczeństwo funkcjonuje i rozwija się jak żywy organizm, a instytucje społeczne są ze sobą powiązane tak, jak części organizmu (od ich wzajemnej współpracy zależy sprawne funkcjonowanie społeczeństwa). Był to jeden z pierwszych nurtów w socjologii, głoszony m.in. przez Herberta Spencera.

Podobne prace

Do góry