Ocena brak

FUNKCJONALIZM W NAUKACH SPOŁECZNYCH - Geneza funkcjonalizmu w naukach społecznych

Autor /Feliks Dodano /05.09.2011

Według definicji prof. M. Flis z encyklopedii socjologii – funkcjonalizm sięga do organicyzmu Spencera i Durkhaima, czyli analogii między organizmem a społeczeństwem jako całością, które składa się z pewnych organów działajcych na jego rzecz. Spencer wprowadził pojęcie funkcji – każdy organ ma swoją funkcję, każda funkcja ma swoją rolę.

Funkcja ukierunkowuje i determinuje działanie danego organu. Rozwój funkcjonalizmu datuje się na 1922 rok, a jego przedstawicielem jest między innymi Malinowski. Klasyczna wersja teorii funkcjonalnej opiera się na następujących założeniach:

a) o swoistości systemu społecznego,

b) o jego samoregulującym charakterze,

c) o istnieniu wymogów funkcjonalnych ,

d) o funkcjonalności podsystemów społecznych,

e) o egzogennym charakterze zmiany społecznej .

Podobne prace

Do góry