Ocena brak

Funkcjonalizm prawniczy

Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011

(O. W. Holmes, J.C. Gray, R. Pound) Funkcjonalizm prawniczy pomija zagadnienie istoty prawa i zajmuje się jego działaniem. Wedle tej koncepcji, prawnik powinien zajmować się przewidywaniem skutków wywoływanych przez prawo, a więc polem działania prawnika jest prawo w działaniu.

Prawo jest tym, co urzędnicy, sędziowie, adwokaci robią ze swymi sprawami. Odebrana zostaje zatem pozycja władzy ustawodawczej jako naczelnego organu tworzącego prawo, a staje się ona jednym z wielu źródeł prawa. Norma prawna o pewnej treści nic nam nie mówi, sens nadaje jej dopiero realizacja.

Podobne prace

Do góry