Ocena brak

FUNKCJE ZARZĄDZANIA - ORGANIZOWANIE

Autor /ignacy Dodano /24.03.2011

 1. określenie zbioru zadań prowadzących do realizacji celów

 2. przydział środków niezbędnych do wykonania zadań

 3. określenie harmonogramu organizacji zadań

 4. grupowanie zadań i pracowników w zespoły (komórki organizacyjne)

 5. tworzenie struktur organizacyjnych

 6. sprecyzowanie reguł postępowania w procesie realizacji zadań

 7. łączenie i rozgraniczenie uprawnień i obowiązków

 8. kształtowanie więzi współpracy między zespołami i członkami zespołów w trakcie realizacji zadań

 9. koordynowanie funkcji organizowania z funkcją planowania, motywowania i kontroli

Organizowanie:

 • zaprojektowanie i wdrożenie organizacji, która zapewni skuteczne wykonanie programów realizacji celów;

 • zapewnienie obsady - dobór, rozmieszczenie i wyszkolenie wykwalifikowanego personelu do wykonania pracy w organizacji.

Podobne prace

Do góry