Ocena brak

FUNKCJE ZARZĄDZANIA - MOTYWOWANIE (PRZEWODZENIE)

Autor /ignacy Dodano /24.03.2011

 1. określenie polityki kadrowej

 2. określenie systemu ocen efektów pracy

 3. określenie zasad motywowania

 4. określenie narzędzi motywowania

 5. określenia zasad szkolenia i doskonalenia kadr

 6. tworzenie warunków pracy stymulujących efektywność działań

 7. tworzenie zasad motywacji materialnych i pozamaterialnych

 8. kształtowanie twórczych stosunków międzyludzkich

 9. rozwijanie ambicji zawodowych i samokształcenia

 10. zapewnienie pracownikom stabilności zatrudnienia i prestiżu zawodowego

 11. określenie zasad udziału pracowników w zarządzaniu

 12. koordynowanie funkcji motywowania z funkcją planowania, organizacji i kontroli

Podobne prace

Do góry