Ocena brak

FUNKCJE WEKSLI

Autor /Urban Dodano /20.12.2011

Funkcja płatniczaweksel pełni funkcję płatniczą, bowiem wręczany jest zamiast zapłaty przy zakupie towarów i usług, weksel nie może być uważany jako surogat pieniądza, a jego wręczenie nie powinno być równoznaczne z zapłatą, ta bowiem następuje dopiero w chwili pokrycia zobowiązania wekslowego, czyli w momencie zapłaty sumy wekslowej.

Funkcja kredytowa – wyraża się w odroczonym terminie płatności należności za zakupione towary lub usługi do daty oznaczonej na wekslu. Tym samym dłużnikowi zostaje udzielony kredyt kupiecki.

Funkcja obiegowa – związana jest z możliwością nieograniczonego przenoszenia praw wekslowych z jednej osoby na drugą za pomocą indosu. W związku z tym jeden i ten sam weksel może być wręczany jako zapłata w wielu transakcjach handlowych i jest w stanie umarzać szereg zobowiązań. Weksle są przedmiotem obrotu na giełdach i służą rozliczeniom międzynarodowym.

Funkcja gwarancyjna – polega na tym, że zobowiązanie wekslowe może stanowić zabezpieczenie innych zobowiązań. Wekslem może zostać zabezpieczone zobowiązanie które może powstać w przyszłości. Odpowiedni dobór dłużników wekslowych, którzy swoją wypłacalnością zapewniają dochodzenia sumy wekslowej oraz surowa odpowiedzialność weksla i łatwość dochodzenia roszczeń wekslowych sprawiają, że weksle stanowią często formę zabezpieczenia bankowego. Możliwość dochodzenia wierzytelności w trybie postanowienia nakazowego umożliwia szybkie zaspokojenie roszczeń z weksla.

Funkcja refinansowa - związana jest z możliwością złożenia weksla w banku do dyskonta, czyli wykupienia go przez bank przed terminem płatności. Wierzyciel więc może uzyskać sumę wekslową pomniejszoną o dyskonto bez czekania na nadejście terminu płatności.

Podobne prace

Do góry